Політика програми «DAKINE Club»

Загальні положення
Ці Правила участі в бонусній програмі «DAKINE Club» (далі - «Правила») встановлюють офіційні умови участі в бонусній програмі «DAKINE Club» (далі - «Програма»), що визначають період, умови та порядок участі в Програмі. Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України.
1. Визначення термінів
1.1. «Організатор» Програми - організатором Програми є інтернет-магазин dakine-shop.com.ua.
1.2. «Програма» - це бонусна програма лояльності, спрямована на заохочення постійних покупців, яким надаються спеціальні умови для придбання товарів у торгівельних точках Організатора.
1.3. «Учасник» Програми - дієздатна фізична особа, яка бере участь у Програмі шляхом надання згоди у вигляді заповнення анкети відповідно до чинних Правил та участь якого підтверджено Організатором.
1.4. «Рахунок за номером мобільного телефону» - віртуальний рахунок Учасника в інформаційній системі Організатора. Номер рахунку Учасника в системі відповідає його номеру мобільного телефону GSM-оператора.
1.5. «Бонус» - облікова одиниця, яка нараховується на Рахунок Учасника на умовах цих Правил, відповідно до схем нарахування бонусів, встановлених Організатором та яка списуються на умовах, визначених цими Правилами.
1.6. «Рахунок» - сукупність даних в інформаційній системі Організатора про процес нарахування та списання бонусів по Карті Учасника.
1.7. «Анкета» - електронний реєстраційний документ, який надається Організатором Учаснику для заповнення. При заповненні анкети фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з цими Правилами, а також згоду на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поповнення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Організатором даних Учасника, в тому числі персональних.
1.8. «Торгова точка» - всі магазини «DAKINE», інтернет-магазин dakine-shop.com.ua
1.9. «Заохочення» - можливість використання Учасником Бонусів як знижки при купівлі товарів (крім обмежень на придбання товарів, встановлених Організатором) в торгових точках відповідно до даних Правил Програми.
1.10. «Транзакція» - операція, результатом якої стає нарахування або списання Бонусів в інформаційній системі Організатора.
1.11. «Канали комунікації Програми» - сайт dakine-shop.com.ua, гаряча лінія та інші засоби комунікації, які застосовуються для контакту між Учасником та Організатором.
2. Загальні положення
2.1. Програма лояльності є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
2.2. Програма лояльності не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.
2.3. Програма діє у всіх торгових точках (інформація про адреси магазинів розміщена на офіційному сайті dakine-shop.com.ua).
3. Умови участі в Програмі
3.1. Учасником програми може бути тільки фізична особа, яка вчинила покупку або поповнила рахунок незалежно від суми в торгових точках Організатора та заповнила Анкету Учасника відповідальній особі Організатора з обов'язковим зазначенням номера мобільного телефону GSM-оператора відповідно до умов цих Правил. Учасниками програми не можуть бути юридичні особи. Учасниками програми не можуть бути співробітники Організатора.
3.2. Інформацію про умови Програми можна отримати через Канали комунікації Програми.
3.3. Основним ідентифікатором Учасника Програми в інформаційній системі Організатора є віртуальний рахунок за номером мобільного телефону Учасника у форматі GSM-оператора.
3.4. Програма розрахована виключно для особистого користування фізичними особами. Бонуси Програми не можна передавати, продавати, отримати компенсацію або будь-яким іншим способом відчужувати.
3.5. Датою початку участі в Програмі є дата активації рахунку за номером мобільного телефону в інформаційній системі Організатора Учасником Програми та надання заповненої Анкети Учасника відповідальній особі Організатора згідно цих Правил. У разі успішної реєстрації в інформаційній системі Учаснику має прийти СМС з нарахуванням Бонусу.
3.6. Рахунок за номером мобільного телефону в якості ідентифікатора Учасника в системі дійсний протягом терміну дії Програми.
3.7. У разі втрати sim-карти або пошкодження sim-карти, доступ до рахунку буде неможливий.
4. Права та обов'язки Організатора Програми
4.1. Організатор має право призупинити програму, скасувати або змінити умови Програми в будь-який час. У разі закриття Програми всі Бонуси, набрані учасником, можуть бути використані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту розміщення відповідного оголошення на сайті про закриття програми. Організатор програми зобов'язаний проінформувати Учасників через засоби комунікації.
4.2. Організатор має право відмовити клієнту в активації карти по номеру мобільного телефону, видалити або припинити їх дію при наступних обставинах (але, не обмежуючись тільки ними):
4.2.1. використання або спроба використання Картки способом, який не відповідає умовам Програми.
4.2.2. будь-яка обгрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі.
4.2.3. відсутність будь-яких операцій на Карті протягом 24 місяців.
4.2.4. інші обставини, які Організатор буде вважати як значущі для відмови в активації і видачі Картки, вилучення або припинення дії Картки.
4.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які можуть виникнути в результаті таких дій.
4.4. Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов'язані з купівлею, яка була скасована, у разі повернення товару, а також в разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з картою або балансом бонусів.
5. Використання персональних даних Учасника
5.1. Інформація, залишена Учасником в Анкеті (Ім'я, дата народження, номер мобільного телефону, e-mail) є його персональними даними. Персональні дані Учасника є конфіденційною інформацією, збір та подальша обробка персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України.
5.2. Заповнюючи Анкету, Учасник підтверджує, добровільно надає Організатору зазначені в Анкеті персональні дані для реєстрації в інформаційній системі в якості Учасника Програми, а також з метою підтримки довгострокового співробітництва з Організатором. Учасник також дає згоду на використання його персональних даних для обробки замовлень на придбання товарів Організатора, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора (комерційних партнерів). Для цілей, передбачених цим пунктом, Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Учасника, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в Анкеті телефонний мобільний номер.
5.3. Для цілей, передбачених п. 5.2 Правил, Учасник дає Організатору право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Організатора (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (по мірі необхідності). Організатор зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором для здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
5.4. У разі зміни своїх персональних даних Учасник повинен надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись через надані Канали комунікації Програми з відповідним повідомленням. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням таких даних.
5.5. Учасник безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Учасник повинен звернутися через надані Канали комунікації Програми з відповідним повідомленням. Учаснику також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
5.6. Організатор зобов'язується вчасно інформувати Учасника про його можливості та винагороди, однак не несе відповідальності за недоставку повідомлення, якщо це сталося через незалежні від Організатора обставини.
5.7. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках Програми, а також не поширювати та не надавати їх третім особам без згоди Учасника.
5.8. Учасник надає Організатору право направляти йому будь-яку інформацію комерційного та/або інформаційного характеру про Програму або Партнерів Програми та про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS.
5.9. Дані Учасника, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора та сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства. Відповідальність за недостовірність даних у анкеті персональних даних несе Учасник Програми.
6. Реєстрація в програмі
6.1. Для того щоб зареєструватися в Програмі, покупець повинен здійснити покупку або поповнити рахунок незалежно від суми в торгових точках Організатора та надати заповнену Анкету Учасника відповідальній особі Організатора.
6.2. Після введення анкетних даних в інформаційну систему Організатора та передачі даних з купівлі клієнта, йому активується рахунок за номером мобільного телефону в інформаційній системі Організатора. У разі успішної реєстрації в інформаційній системі Учаснику має прийти СМС від Організатора з нарахуванням балів за покупку.
7. Нарахування бонусів
7.1. Перед проведенням транзакції Учасник повинен проінформувати працівника Організатора, що покупка буде здійснюватися в рамках Програми та назвати свій номер мобільного телефону. Нарахування бонусів відбувається в інформаційній системі Організатора на рахунку Учасника. Співробітник не несе відповідальності за те, що Транзакція була здійснена, в тому випадку якщо Учасник не повідомив, що дана покупка здійснюється в рамках Програми.
7.2. У разі повернення придбаного раніше товару нараховані за покупку та використані як оплата Бонуси анулюються. У разі обміну товару бонуси, нараховані по товару, який повертається, анулюються та нараховуються Бонуси по товару, який купується. Повернення та обмін товару, придбаного Учасником, здійснюється в межах встановлених Законом України «Про захист прав споживачів».
7.3. При покупці Учасник перевіряє правильність вказівки на чеку номера мобільного телефону. Для вирішення спірних питань учасник повинен звернутися до представника Організатора та пред'явити оригінал фіскального чеку.
7.4. Організатор залишає за собою право змінювати умови (схеми) нарахування бонусів.
7.5. Бонуси зараховуються на рахунок Учасника програми за умови, якщо для цього в магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній Інтернет-зв'язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У разі якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть нараховані на рахунок Учасника програми після відновлення необхідних можливостей.
7.6. Бонуси не нараховуються у разі дії інших обмежень, встановлених Організатором.
8. Використання Бонусів
8.1. Бонуси активуються (стають доступними для використання) на 22й день після здійснення покупки.
8.2. Учасник має право використовувати Бонуси, які є на його рахунку, як знижку при покупці будь-яких товарів в торгових точках (крім обмежень на придбання товарів, встановлених Організатором). Транзакція списання бонусів (при наявності наявних активованих бонусів на рахунку) можлива тільки для Учасників з використанням номера мобільного телефону.
Для цього Учаснику приходить на мобільний телефон СМС від Організатора з чотиризначним кодом підтвердження для списання бонусів. Учасник називає код представнику Організатора в період проведення покупки з використанням бонусів. Термін дії підтверджуючого коду – доба, даний код може бути використаний один раз.
8.3. Бонуси можуть бути використані Учасником програми за умови, якщо для цього в магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет-зв'язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення.
8.4. Використання (списання) Бонусів з Рахунку Учасника здійснюється за курсом:
1 бонус = 1 гривня знижки при купівлі товару.
Бонуси неможливо використовувати (списувати) в разі дії інших обмежень, встановлених Організатором.
8.5. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів/послуг, при придбанні яких Учасник може використовувати Бонуси.
8.6. Відповідно до кількості набраних на рахунку Бонусів Організатор надає Учаснику право отримати знижку при купівлі товару за заявленими умовами.
8.7. Організатор Програми визначає товари, при покупці яких можливе використання Бонусів.
8.8. Бонуси можна використовувати як знижку вартості товару.
8.9. Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.
8.10. Набрані Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент та видані Учаснику готівковими коштами.
8.11. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків та виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.
8.12. Бонуси, не використані учасником протягом 12 місяців з моменту останнього зарахування на рахунок, вважаються анульованими та списуються з рахунку Учасника.
9. Інші умови
9.1. Програма є довгостроковою.
9.2. Правила регулюються чинним законодавством України. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учаснику в нарахуванні або використанні Бонусів у разі відсутності на момент звернення Учасника технічної або іншої можливості для цього.
9.3. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, обробки та використання отриманої від Учасника персональної інформації він буде дотримуватися положень Правил та норм чинного законодавства України. У зв'язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами Програми, застереженнями щодо отримання, зберігання, обробки та використання інформації, зазначеної в Анкеті.
9.4. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник надає однозначну згоду на використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені та фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах , інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження території та строків такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами. 9.5. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні, зазначені в Анкеті та дані про зроблені Учасником покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором та іншими уповноваженими Організатором організаціями та третіми особами без обмеження по терміну і території, в тому числі і за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
9.6. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе.
9.7. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила.
9.8. Учасник вважається повідомлений про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми, якщо такі зміни були розміщені на Сайті Програми та/або в торгових точках і/або направлено Учаснику на зазначені в Анкеті адресу електронної пошти або номер мобільного телефону. Якщо від учасника не надійшла відмова від участі, то вважається що він прийняв зміни. Обов'язок стежити за змінами покладається на Учасника.


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ!
Узнавайте первыми о новых поступлениях,
акциях и скидках! Всегда рады Вам!